Stupas at Basgo Leh

Stupas at Basgo Leh

Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Stupas at Basgo Leh

Ref:
Date:
Location:
Photographer: